Connecting
the Netherlands
De missie van Royal Schiphol Group is Connecting the Netherlands: Nederland optimaal verbinden met de rest van de wereld en zo een bijdrage leveren aan de welvaart en het welzijn in Nederland en daarbuiten; connecting to compete and connecting to complete.
Waarom
Royal Schiphol Group is een luchthavenonderneming met een belangrijke maatschappelijke opdracht. De luchthavens van de groep, en met name Amsterdam Airport Schiphol, creëren waarde voor de samenleving en de economie.
Wat
De maatschappelijke opdracht van Royal Schiphol Group is het versterken van de Mainport Schiphol en de regionale luchthavens. Daarvoor dient Royal Schiphol Group in volle breedte succesvol te zijn. Onze strategie om dit te realiseren is gestoeld op vijf thema’s: Top Connectivity, Excellent Visit Value, Competitive Market Place, Development of the Group en Sustainable & Safe Performance.
Hoe
Om onze missie efficiënt en effectief ten uitvoer te brengen, hebben we onze kernactiviteiten ondergebracht in vier business areas: Aviation, Consumer Products & Services, Real Estate en Alliances & Participations. Met dit businessmodel voeren we onze strategie uit en bepalen we het succes van Royal Schiphol Group.
Wie
Royal Schiphol Group heeft een groot aantal maatschappelijke stakeholders met veelal uiteenlopende belangen: airlines, reizigers, omwonenden, sectorpartners, overheden, financiële stakeholders, businesspartners, medewerkers, netwerk- en belangenorganisaties en kennisinstellingen.
Waarde
Royal Schiphol Group is een luchthavenonderneming met een belangrijke maatschappelijke opdracht. De luchthavens van de groep, en met name Amsterdam Airport Schiphol, creëren waarde voor de samenleving en de economie.
Terug
m 1
Waarom

Missie

De missie van Royal Schiphol Group is Connecting the Netherlands: Nederland optimaal verbinden met de rest van de wereld en zo een bijdrage leveren aan de welvaart en het welzijn in Nederland en daarbuiten; connecting to compete en connecting to complete.

Ambitie

De ambitie van Royal Schiphol Group is om de luchthaven Schiphol te ontwikkelen tot Europe’s Preferred Airport: de voorkeursluchthaven voor reizigers, airlines en logistieke dienstverleners.

T E C D s
Wat

Top Connectivity

De beste verbindingen

Verbinden

 • Bestemmingennetwerk en frequenties
 • Luchthaveninfrastructuur
 • Bereikbaarheid per weg en spoor
 • Het handhaven en vergroten van het netwerk van bestemmingen, samen met onze homecarrier en andere luchtvaartmaatschappijen, is onze belangrijkste opdracht. Dankzij dit netwerk behoort Schiphol tot de vijf belangrijkste knooppunten van Europa.
 • De ontwikkeling van Eindhoven Airport en Lelystad Airport ondersteunt de mainportfunctie van Schiphol.
 • Een goede bereikbaarheid per weg en spoor is essentieel voor de connectiviteit van onze luchthavens.

Excellent Visit Value

Een aantrekkelijke luchthaven

Concurreren

 • Kostenefficiënte operatie
 • Soepele en onderscheidende passagiersbeleving
 • Concurrerende prijs-kwaliteitverhouding
 • We willen de beste kwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs bieden voor airlines, reizigers en alle andere gebruikers van onze luchthavens.
 • We investeren in voldoende hoogwaardige capaciteit en een hoogstaand commercieel aanbod. De waardering van onze klanten voor onze faciliteiten en diensten is het kompas voor de vernieuwingen die we doorvoeren.

Competitive Market Place

Een toplocatie

Aantrekkelijk

 • Locatie
 • Aantrekkelijk zakelijk klimaat
 • Logistieke capaciteit
 • Onze luchthavens zijn aantrekkelijke vestigings- en verblijfslocaties. Om als vestigingsplaats te kunnen blijven concurreren, is een competitieve marktplaats belangrijk, waar bedrijven kennis en vaardigheden kunnen uitwisselen en combineren.
 • We stemmen het aanbod van faciliteiten en vastgoed af op de vraag en willen Schiphol verder ontwikkelen als distributieknooppunt voor vracht.

Development of the Group

Een sterke groep

Versterken

 • Internationale ontwikkeling
 • Organisatieontwikkeling
 • Synergie binnen de groep
 • Royal Schiphol Group wil de internationale activiteiten vergroten teneinde de Mainport Schiphol te versterken.
 • Royal Schiphol Group richt zich ook op de verdere ontwikkeling van de eigen organisatie, het bevorderen van een innovatieve omgeving en het vergroten van afstemming en synergie binnen de groep.

Sustainable & Safe Performance

Duurzaam en veilig

Toekomstbestendig

 • People Planet Profit
 • Financiële soliditeit
 • Veilige omgeving voor medewerkers, reizigers en bezoekers
 • Royal Schiphol Group is een financieel solide onderneming die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en in haar bedrijfsvoering bewuste afwegingen maakt tussen people, planet en profit.
 • We kunnen onze luchthavens alleen laten groeien door dit te doen in evenwicht met onze omgeving.
 • We blijven investeren in een goede relatie met bestuurders, omwonenden, sectorpartners en de overheid.
U 2 c R a
Hoe

Businessmodel

Aviation

Infrastructuur en faciliteiten voor airlines, passagiers, afhandelaars, logistieke dienstverleners, security en safety op Schiphol.

326

directe bestemmingen Schiphol (vracht en passagiers)

305

passagiersbestemmingen Schiphol

496.748

vliegtuigbewegingen Schiphol

68,5

miljoen passagiers Schiphol

1,75

miljoen ton vracht Schiphol

3

Marktpositie passagiers top-10 Europese luchthavens

3

Marktpositie vracht top-10 Europese luchthavens

Consumer Products & Services

Producten en diensten voor reizigers en bedrijven op Schiphol.

€ 13,35

Bestedingen Retail Airside per vertrekkende passagier

€ 4,68

Bestedingen Horeca Airside per vertrekkende passagier

€ 7,68

Parkeeropbrengsten per vertrekkende passagier

€ 5,29

Concessie-inkomsten per vertrekkende passagier

369

Outlets Schiphol

Real Estate

Operationeel en commercieel vastgoed op Schiphol en andere luchthavens.

89,6%

bezettingsgraad vastgoed

> 650

duizend m² vastgoed

 • Breed scala aan onroerend goed voor bedrijven en logistieke dienstverleners op verschillende luchthavens, inclusief kantoor- en bedrijfsruimten.

Alliances & Participations

Samenwerking met en belang in luchthavens in binnen- en buitenland, andere activiteiten in binnen- en buitenland.

5

Groupe ADP
Brisbane Airport
Terminal 4 JFK NY
Aruba Airport
Incheon Airport

1,7

miljoen passagiers Rotterdam The Hague Airport

5,7

miljoen passagiers Eindhoven Airport

 • Regionale en internationale activiteiten die Royal Schiphol Group versterken. Samenwerkingsverbanden met belangrijke buitenlandse luchthavens.
A r O S q F B M G H
Wie

Airlines

104

Totaal aantal airlines Schiphol

26

Aantal full freighter airlines Schiphol

Reizigers

76

miljoen passagiers op luchthavens Schiphol, Rotterdam en Eindhoven

68,5

miljoen passagiers Schiphol

25,3

miljoen transferpassagiers Schiphol

32%

zakelijk reismotief (Schiphol)

 • Vanaf Schiphol wordt direct op 326 bestemmingen gevlogen.
 • Van het totaal aantal bestemmingen zijn er 305 passagiers- en pax/combi-bestemmingen; 21 bestemmingen betreffen uitsluitend vracht.

Omwonenden

 • Omgevingsraad Schiphol
 • Regionale Tafels van Alders
 • Bewonersaanspreekpunt Schiphol

Initiatieven voor omwonenden:

 • Stichting het Schipholfonds
 • Lespakket
 • Burendagen
 • Stichting Leefomgeving Schiphol

Sectorpartners

 • Luchtvaartmaatschappijen
 • Luchtverkeersleiding Nederland
 • Afhandelaren
 • Douane
 • Koninklijke Marechaussee

De activiteiten van de sectorpartners en de luchthaven gezamenlijk zorgen voor een veilig, betrouwbaar en efficiënt vervoer van reizigers en goederen. Alle sectorpartners hebben hierin een eigen rol en vormen de spil van de dagelijkse operatie op de luchthavens.

Overheden

 • Omliggende gemeenten
 • Provincies
 • Ministeries

De rol van de ministeries:

 • Infrastructuur en Waterstaat: regelgever, verantwoordelijk voor burgerluchtvaart.
 • Financiën: de Staat is aandeelhouder met 69,77%.
 • Economische Zaken: verantwoordelijk voor eerlijke concurrentie.
 • Justitie en Veiligheid: regelgever op het gebied van safety en security.

Omliggende gemeenten:

 • Royal Schiphol Group houdt nauw contact met de gemeenten rondom haar luchthavens.
 • Schiphol is gelegen in de gemeente Haarlemmermeer. Schiphol grenst aan de gemeente Amsterdam, een belangrijke zakelijke en toeristische bestemming. Deze en andere omliggende gemeenten zijn verenigd in de Omgevingsraad Schiphol.
 • Ook de luchthavens van Eindhoven, Rotterdam en Lelystad onderhouden nauw contact met de gemeenten in hun eigen regio.

Financiële Stakeholders

 • Aandeelhouders
 • Banken
 • Obligatiebeleggers

Aandeelhouders Schiphol Group:

Staat der Nederlanden 69,77%
Gemeente Amsterdam 20,03%
Groupe ADP 8,00%
Gemeente Rotterdam 2,20%

€ 2,1

miljard rentedragende schuld

 • Royal Schiphol Group N.V. heeft 4 aandeelhouders. De Staat der Nederlanden houdt bijna 70% van de aandelen en de gemeente Amsterdam 20%.
 • In 2008 is Schiphol een strategische samenwerking aangegaan met Groupe ADP met een kruisparticipatie van 8%.
 • Royal Schiphol Group financiert zich zelfstandig, onder meer door het aantrekken van vreemd vermogen bij banken en via de kapitaalmarkt.

Businesspartners

 • Concessionarissen
 • Huurders
 • Beveiligingsbedrijven
 • Facilitaire dienstverleners
 • Bouw- en installatiebedrijven

Samen met de businesspartners realiseren we een aantrekkelijk vestigings- en verblijfsklimaat op onze luchthavens, met een grote keuze aan vastgoed, winkels, horeca en faciliteiten. Met dienstverleners op allerlei gebied zorgen wij voor een veilige en aangename omgeving.

Medewerkers

2.180

medewerkers Schiphol Group (gemiddeld aantal fte)

30,5%

medewerkers vrouw

4,3%

ziekteverzuim

Netwerk- en belangenorganisaties

 • ACI
 • IATA
 • ICAO
 • BARIN
 • SAOC

Royal Schiphol Group werkt samen met veel netwerk- en belangenorganisaties.

Kennisinstellingen

 • TU Delft en andere universiteiten
 • TNO
 • SEO
 • CPB
 • KDC
 • SIM

Royal Schiphol Group betrekt en werkt samen met een groot aantal kennisinstellingen.

I Q o
Waarde

Input

Wij wenden waardevolle middelen aan...

3 Geproduceerd kapitaal
 • Hoogwaardige faciliteiten en infrastructuur
 • Aantrekkelijk vastgoed
 • Gevarieerd aanbod van parkeerproducten
7 Natuurlijk kapitaal
 • Energie
 • Grondstoffen
 • Water
 • Grondbezit
5 Menselijk kapitaal
 • Opgeleide en gemotiveerde eigen medewerkers
 • Medewerkers business en sectorpartners
4 Sociaal en relationeel kapitaal
 • Draagvlak omgeving
 • Goede relaties met sectorpartners, businesspartners, leveranciers
6 Intellectueel kapitaal
 • Kennis en expertise
 • Innovatie
 • Sterke merken en concepten
8 Financieel kapitaal
 • Solide vermogenspositie
 • Hoge kredietwaardigheid

Businessmodel

...om met ons businessmodel...

Waarom

Missie Ambitie

Hoe

Aviation Consumer Products & Services Real Estate Alliances & Participations

Output

...te sturen op resultaten...

Wat

We facilitate Top Connectivity We offer Excellent Visit Value We realise a Competitive Marketplace We strengthen the Development of the Group We create Sustainable and Safe performance

Outcome

...waarmee we waarde creëren voor onze stakeholders en omgeving.

De beste verbindingen Een aantrekkelijke luchthaven Een toplocatie Een sterke groep Duurzaamheid en veiligheid als basisvoorwaarde

Impact

Hiermee hebben we impact op de samenleving:

We leveren een bijdrage aan het Nederlands Bruto Binnenlands Product door het creëren van inclusieve werkgelegenheid op en rondom de luchthavens en indirecte werkgelegenheid door economische bedrijvigheid die de luchthavens faciliteren.
We investeren in een veerkrachtige infrastructuur. We nemen een proactieve rol in richting sectorgenoten om de verduurzaming van de luchtvaartsector te realiseren.
We dragen bij aan een gezonde en leefbare woon- en werkomgeving door met partners te werken aan schone mobiliteit en de vermindering van (ultra) fijnstof.
We dragen bij aan circulaire oplossingen door efficiënt gebruik van materialen en grondstoffen en actieve samenwerking in het circulair maken van de luchthaven.
We dragen bij aan de vermindering van de impact op klimaatverandering door het gebruik van duurzame energie en brandstoffen. En we spelen met onze infrastructuur in op veranderende weersomstandigheden.
Onze bijdrage aan de SDG’s wordt versterkt door samen te werken met partners, o.a. via de Airports Sustainability Declaration.
X Y